e-gården

Gårdsbutik, kafé och restaurang med eget charkuteriOm...

Familjen "e" som valde entreprenörskap och nybyggaranda... 

2003 köpte vi en mindre gård och använde den som sommarställe. Sedan 1800-talet och fram till c:a 1950 användes gården som arrendegård till de familjer som då arbetade åt skogsbolaget med att bruka skogen. 

Av de gamla ekonomibyggnaderna finns endast grund/rester kvar. På de gamla betesmarkerna runt gården står idag 60 år gammal skog.

Vi vill ”-vrida tillbaka klockan”. Detta innebär att återställa de öppna betesmarker och åkrar som en gång i tiden ramade in gården. För att hålla markerna öppna har vi börjat införskaffa djur av lantbruksraser. De gamla djurstallarna ska byggas upp(rampen till logen finns kvar). 

 
En viktig anledning till varför vi vill satsa på detta är för att vi tycker vi skall vara lite rädd om dessa mindre gårdar som har en historia att berätta. Inte bara låta ytorna växa igen där någon dräng en gång mödosamt rensat all sten och grävt diken för hand.

”Den gamla gården skall ha öppna hagar, betande djur och liv och rörelse.”

Hösten 2012 gick flyttlasset och barnen började skola i Ockelbo. Nu står vi inför många spännande utmaningar och säkerligen blod, svett och tårar... men målet är tydligt !
 
 

 

Detta hittade vi inristat i en timmerstock i den enda kvarvarande ekonomibyggnaden. 

 

 

 

 

Vad står "e" för?
Ja, det står för mycket... 
effektivt, ekonomiskt, ekologiskt eller varför inte helt enkelt entreprenör...     

Samtal