e-gården

Gårdsbutik, kafé och restaurang med eget charkuteri

GESTRIKEFÅR

Gestrikefåren kommer ursprungligen från Mörtebo i norra Gästrikland. Denna typ av får var förr vanliga i trakterna av Mörtebo, Lingbo och Järbo. 1994 köpte Anita Gröndahl och hennes sambo Sven Hägglund två tackor, ett bagglamm och ett tacklamm av Per Hansson, Åkrarna. Samma år köpte de även de sista sju tackorna och en bagge från ursprungsflocken hos Göran och Barbro Rydkvist i Mörtebo, Ockelbo, där man hållit fåren för ullens skull. De hade i sin tur köpt sina får i slutet av 1980 av Pelle Johansson, Gruvan, Åbrotorpen i Ockelbo.

Vi på e-gården har nu beslutat att återföra Gestrikefåren till en av dess ursprungliga platser, nämligen - Åbrotorpen.

 

e-gården är genbank(id:1674) och är MV-fri (MV3)

 

Färgen varierar mycket. En del föds svarta, andra bruna eller vita och ofta är de brokiga. Tackorna är relativt små och nätta. Ullen är varierande men är ofta av rya typ, med långa vågiga täckhår och tät botten ull. Svansarna är kort och hos äldre djur ibland ullfri.

Något unikt är att en del tackor har små horn, men de flesta är kulliga. De blir ofta mycket tama och keliga, så väl tackor som baggar.

Gestrikefåren är mycket unika får med rötter i Gästrikland… De är utrotningshotade och de bevaras i genbank i föreningen Svenska Allomogefårs regi. År 2009 fanns det totalt 332 djur i genbanken i 31 besättningar.

 

Den här baggen heter Gryte och är köpt från
Anita Gröndahl som köpte Gestrikefår enligt ovan..
 

 

 

                                          

 

 

 

Samtal