e-gården

Gårdsbutik, kafé och restaurang med eget charkuteri


 Gården, nu och då...

Gården är en mindre gård som från början(mitten av 1800-talet) var en  "arrendegård" till de som arbetade i skogen åt skogsbolaget Kopparfors.

Här levde man och hade gården som en del i att försörja familjen. Alltså inte något storskaligt lantbruk utan snarare en form av självförsörjning. Man hade några kor, grisar och höns.
Tänk dig Emil i Lönneberga...


 


 


 

Vi driver nu ett småskaligt lantbruk där det i dagsläget handlar om att bygga upp och återställa både byggnader, hagar och betesmarker. Vi har en flock Gestrikefår som hjälper till att hålla markerna öppna och fria från busk & sly.


 

UTVECKLING från 2012


 


 


 

Här inne i den vuxna granskogen hittade vi under 2012 både rester av gamla rösen, handgrävna diken och till och med en stengärdesgårrd vilket är relativt ovanligt för Gästrikland.


 


 


 


 


 

Sommaren 2012 gjordes de första avverkningarna närmast boningshuset. Här skall sedan våra Gestrikefår arbeta med hålla all sly i schack.


 


 


 

 

 


 

Sommaren 2013 investerade vi i ett eget sågverk vilket innebär att vi nu kan förvandla vår egen skog till det virke vi behöver för att bygga upp de gamla ekonomibyggnader och annat som en gång i tiden fanns på gården.


 


 


  


 

 

Med egen skog och sågverket på plats har även vintern blivit fylld med aktiviteter. Såga, kvista, dra ris och timmer...

För att skona markerna från påverkan drar vi ut vårt timmer med vår arbetshäst Myran. Hon är en Ardenner på 850 Kg. 

 


 


 

Belöning är stor då känslan att hänga kransen för taklagsfesten på nybygget av egna brädor är fantastisk.


 


  

 


 


 

Efter avverkning kommer "städning"  innan djuren släpps på. Här är den Östra hagen 2013.


  

 


 


 


 

Samma yta ett(1) år senare.


 


 

 

 

 


 

Samtal