e-gården

Gårdsbutik, kafé och restaurang med eget charkuteri

  


Lördag  kl.1100-1600


Stängt för säsongen


Stängt för säsongen

 

 Nyheter

 

Nyheter


Tillbaka till översikten

2022-09-26

Ändrad inriktning på vår slakteriverksamhet

Efter 5 år där vi erbjudit Er som lammproducent återtag/legoslakt, kommer denna tjänst tyvärr att upphöra från och med nästa år.

Vi kommer från och med 2023 endast jobba med inköp av lamm i avtalad omfattning.

De gårdar som vi köper in lamm från kommer vid dessa leveranstillfällen att erbjudas möjlighet till viss procent återtag.Detta betyder även att vi i fortsättningen inte kommer att erbjuda "självbokning" av slakt via vår hemsida.

För dig som önskar försäljning/slakt av lamm ber vi dig ta en kontakt med oss så tittar vi på en möjlig leveransplan som passar.

Det finns flera skäl till denna förändring. Ett av skälen är en resursfråga och vi behöver koncentrera slakten till färre veckor/år.

För oss känns det mycket ångerfullt att behöva komma med detta besked men vi hoppas naturligtvis att det finns en lösning för alla.Tillbaka till översikten


 

Samtal