e-gården

Gårdsslakteri och Gårdsbutik


Inköp av lamm

Vi kommer att kunna köpa in lamm till slaktpris för vidare försäljning och förädling.
Dock kommer vi behöva bygga upp en kundkrets vilket gör att vi idag inte vet vårt inköpsbehov.
Vi håller dialogen levande med dig !

Vi kommer att följa Svenska marknadens genomsnittliga avräkningspriser för lamm.
Priset varierar under året beroende på tillgång och efterfrågan och vi uppdaterar vårt inköpspris löpande under året.

 Här finns prisstatistik för den som vill läsa.


Här finns en PRISNOTERINGEN med gällande priser för inköp av lamm under 12 månader och som vid klassificering* köttklassas som lamm.


När det gäller får äldre än 12 månader eller som klassificeras* som får köper vi in tackor till 25% av ovanstående lammpris och för bagge över 12 månader gäller 10% av ovanstående lammpris. Detta lägre pris är för att efterfrågan är avsevärt lägre på detta kött.

OBS! Lamm under 12 kg i slaktvikt räknas som underviktiga. Underviktiga lamm köps inte in av oss utan genererar istället en avgift på 120 kr för säljaren.

*Klassificering
Alla djur klassas enligt Svensk lagstiftning och klassning utförs av en behörig klassificerare.
Mer info om köttklassning på Jorgbruksverkets webbplats.

Moms tillkommer men utbetalas endast till de med giltigt momsregistreringsnummer

Samtal